Doopgetuigenissen 3 juli 2022

In deze dienst zullen we op 10 verschillende locaties tegelijk gaan dopen. Hoe bijzonder!

Dit zijn vier van de zes dopelingen van Mozaiek020

Ilse

Een aantal jaar geleden leerde ik mediteren. Wat eerst goed voelde voelde al snel alleen en eenzaam.  Waardoor ik er mee stopte, wat wel bleef was het dankbaar zijn voor het leven en alles om mij heen. De eerste keer dat ik de bijbel open sloeg en echt ging lezen had ik psalm 50 voor mij.

Sef

Ik ben gelovig opgevoed, maar ik heb dat nooit helemaal eigen kunnen maken. Het lukte me niet om écht contact met God te krijgen. En toen ik op mijn 16e ernstig depressief en suïcidaal werd opgenomen op een gesloten afdeling, en ik nog steeds geen verbinding met God voelde, hoe graag is het ook wilde op dat moment, voelde ik me in de steek gelaten door God en wilde ik even helemaal niks meer met Hem te maken hebben. Ook was ik boos op God doordat hij mij niet dood liet gaan, terwijl ik dat zo graag wilde.

Ester

Ik heb nu 2x de doopdienst online gezien en ik voel me nu geroepen om ook gedoopt te worden Het is tijd om een nieuw begin te maken samen met Jezus.

Luuk

Mijn naam is Luuk Wouda, 20 jaar oud en studerende aan de VU. Ik ben niet gelovig opgevoed en had geen gelovige invloeden op wat voor manier dan ook. Tot ik twee jaar geleden op de meest random manier mijn huidige vriendin tegenkwam. Ze was vurig voor de Heer en dat stak mij erg aan. Ik was ernaar geïnteresseerd en een half jaar later werd ik meegevraagd voor een alpha cursus. Die was online, wat erg jammer was.