Praktische informatie voor ouders/verzorgers

De doelgroep van Mozaiek Kids is op dit moment verdeelt in de volgende categorieën (voor alle groepen geldt dat wij, zodra wij groeien in het aantal vrijwilligers, naar een kleiner leeftijdsverschil willen gaan):

Crèche: 0 - 3 jaar

Tijdens onze dienst (aanvang 10:30 uur) wordt er voor onze jongste kids crèche aangeboden. We hebben 1 groep waar de jongste kinderen lekker kunnen spelen en verzorgd worden. Kinderen krijgen na toestemming van ouders/verzorgers een schone luier. Wij geven baby’s geen hapjes en/of drankjes. Je vindt de creche en tafel voor inschrijving in de gang links van de hoofddienst. Het lokaal daarnaast is beschikbaar voor het achterlaten van kinderwagens. Deze mogen niet op de groep of in de hal staan i.v.m de veiligheid.

 

Groep 1 tot en met 6: De kids zijn elke zondag tijdens de dienst welkom bij de kinderdienst. Je vindt het lokaal en tafel voor inschrijving in de gang links van de hoofddienst. Deze gang loop je helemaal uit tot voorbij de trap.

 

Groep 7 en 8: De kids zijn voorlopig 2x per maand (of mogelijk elke dienst) tijdens de dienst welkom in de kinderdienst van de groep 1 tot en met groep 6 kinderen. In de toekomst krijgen de kids hun eigen dienst eens in de 2 weken. De andere zondagen zijn zij welkom in de hoofddienst. Je vindt het lokaal en tafel voor inschrijving in de gang links van de hoofddienst. Deze gang loop je helemaal uit tot voorbij de trap.

 

Parelkids (special needs): vanaf 4 jaar Op dit moment is er geen Parelkids groep gestart. Zodra hier interesse voor is horen wij dat graag! Belangrijk: Als u voor de eerste keer met uw kind komt is het de bedoeling dat u uw kind vooraf aanmeldt bij kids@mozaiek020.nl U krijgt dan eerst een intake. De coördinator zorgt vervolgens voor een warme overdracht, zodat we uw kind de juiste zorg kunnen bieden. We hebben hart voor alle kinderen, maar kunnen niet onverwachts extra kinderen opvangen, omdat we dan niet meer de zorg kunnen bieden die deze kinderen nodig hebben. Aanmelding vooraf is dus noodzakelijk.

Brengen en halen van je kind: De kinderen zijn 20 minuten voor aanvang van de dienst van harte welkom bij de crèche of hun kinderdienst. Elk kind wordt ingecheckt. (Dit gebeurt volgens het leiding/kind ratio). Ook krijgt elk kind een naamsticker, zodat wij hem of haar bij naam kunnen noemen. De veiligheid van onze kinderen vinden wij heel belangrijk. We willen je daarom als ouder/verzorger vragen om zelf je kind te brengen EN te halen. Creche kinderen worden om 11:45 opgehaald van de groep. De andere kinderen worden om 11:55 opgehaald van de groep.